Szkoły kosmetyczne - informatyczne - zawodowe - ponadgimnazjalne, kursy kosmetyczne - maturalne - zawodowe, liceum dla dorosłych - fryzjerskie - kosmetyczne - profilowane - studium policealne - Łódź

Szkoły przy Al. Piłsudskiego w Łodzi, to zespół szkół prywatnych w skład, których wchodzą: szkoły ponadgimnazjalne, policealne, profilowane, zawodowe oraz licea dla dorosłych. Nasze placówki posiadają uprawnienia szkół publicznych. W ramach nauki zarówno w liceum uzupełniającym, kształcącym dorosłych oraz szkołach po zawodowych, oferujemy kompleksowe wykształcenie. Nasi uczniowie mogą ubiegać się o stypendia socjalne oraz unijne. Posiadamy już stypendystów Prezesa Rady Ministrów, co świadczy o wysokim poziomie nauczania w naszych szkołach. Oferujemy uczniom szkół zawodowych oraz policealnych, uzyskanie ciekawych zawodów jak np. fryzjer, specjalista od turystyki, technik turystyki wiejskiej, technik architektury krajobrazu czy architekt wnętrz i terenów zieleni. Ucząc się w szkole kosmetycznej lub liceum kosmetycznym, uczestnicząc w kursach kosmetycznych, nasi uczniowie poznają wszelkie techniki uprawniające ich do podjęcia pracy w zawodzie kosmetologa. Nasze szkoły jednakże, to nie tylko kurs kosmetyczny czy fryzjerski, ale kursy maturalne oraz komputerowe. Szczególną uwagę zwracamy ucząc podstaw obsługi komputera oraz surfowania w sieci w naszych szkołach informatycznych. Uczymy również języków obcych, co jest naszym sporym atutem. Prowadzimy również dwuletnie studium policealne, w którym kształcimy w najbardziej poszukiwanych na rynku europejskim zawodach. LO dla dorosłych znajdują się zarówno przy Al. Piłsudskiego, jak i przy ul. Podhalańskiej. Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych: www.liceumdladoroslych.edu.pl i www.szkolypilsudskiego.edu.pl Posiadamy doskonale wyposażone sale lekcyjne, pracownie oraz bibliotekę. Kształcimy zarówno młodzież, jak i dorosłych. Oferujemy kompleksowe wykształcenie, szereg kursów kosmetycznych w Łodzi oraz ciekawe sekcje w ramach liceum profilowanego dla młodzieży.
Za pozycjonowanie serwisu odpowiada firma: Business Sense - linki sponsorowane